ProfilCAD

A program jellemzői

A ProfilCAD program hidegen hajlított zárt kör- és négyszögszelvények, nyitott U, C, és L profilok gyártásához szükséges technológiai paraméterek és rajzok, az un. virágábrák elkészítésére, a gyártósori szerszámok gyors parametrikus tervezésére készült. A program AutoDesk Mechanical Desktop programra fejlesztett, menüvezérelt, dialógus ablak technikát alkalmazó LISP nyelvű ráfejlesztés.

Funkciói:

"Virágábra" szerkesztése

Az un. "virágábra" (lásd. fennt) a hajlítási fokozatokban kialakuló profilok egymásra rajzolásával keletkező technológiai rajz. A program dialógus ablakok segítségével meghatározott méretekkel megrajzolja a meghatározott típusú fokozathoz tartozó virágábrát. Módosítás után az új paraméterekkel újrarajzolja.

Hajlítási terv elkészítése

A virágábra gépfüggetlen adatokat tartalmaz. A hajlítási terv teremti meg a kapcsolatot a virágábra adatai és a konkrét gépi megvalósítás között. Tartalmazza az egyes állványok alsó és felső vezető átmérőit, az áttételeket, a profil alapszintjét, a görgők csúcsátmérőit és az alsó és felső tengelyek szintjét az egyes állványokban. A görgőgarnitúra átszabályozásakor ezen adatok változnak, ezért egy átszabályozás utáni adatsort is tartalmaz. A táblázat kitöltését a program megkönnyíti. Az adatok blokk attribútumokban, vannak. Az oszlopok másolásával, törlésével az állványok számához igazítható a hajlítási terv. A rajzon több virágábrához tartozó adatsor is elhelyezhető, és ezek állvány azonosítói is azonosak lehetnek, de egyszerre csak egy oszlopcsoport, és egy virágábra lehet aktív.

Átszabályozás

Átszabályozásra azért van szükség, mert az alakító görgők felülete idővel kopik, sérül, ezért a profil alak és felületminősége már nem biztosítható. Az átszabályozáskor a görgő dolgozó felületéből munkálnak le, anélkül, hogy a felület alakján változtatnának. Tehát egy adott fokozatban a görgő vezető átmérője csökken, ezzel a tengelyszintek is eltolódnak, de profil alakja nem változik. A hajlítási terv egy átszabályozás adatait tartalmazhatja, de garnitúra többször is átszabályozható.

Összeállítási rajz

Az összeállítási rajzon hozzuk létre az adott alakítási fokozathoz tartozó görgők mérethelyes és alkatrészrajz készítéséhez használható kiindulási profilját.

Típusrajzok

A program a görgők profiljainak rajzát, és adatait parametrikus rajzokban tárolja.

Segédfunkciók

Kiterített méret számítása

Görgők tömegének számítása

Gépi adatok megjelenítése

Az alakító gépsorok adataira gyakran szüksége van a tervezőnek. Ezért ezen adatok bármikor behívhatók, ha éppen más parancs nem aktív.

További információkért keresse meg a fejlesztőt, vagy a forgalmazó Cad- Art kft.-t.

Vissza a kezdőlapra